ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Μικροβιοκτονία είναι η απομάκρυνση, αδρανοποίηση ή καταστροφή επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών από χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα, με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων. Στόχος της μικροβιοκτονίας είναι η μείωση του μικροβιακού φορτίου ενός χώρου.

Η εταιρεία ECO FRESH GROUP αναλαμβάνει εφαρμογή μικροβιοκτονίας με φάρμακα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας εφαρμόζει όλα τα μέτρα προφύλαξης κατά του Covid-19.